Cookie- och integritetspolicy

Allmänt

Denna policy avseende integritet beskriver hur Nellie Larsson Kommunikation och Projektledning AB med adress c/o Nellie Larsson, Lindvägen 5, 312 60 Mellbystrand och organisationsnummer: 559236-5463 samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

Vi värnar om din integritet och att du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Vi har upprättat denna integritetspolicy för att visa hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vem som får ta del av dem samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter och din integritet. Den utgår från gällande lagstiftning kring dataskydd.

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att kunna fullfölja våra förpliktelser mot dig som kund på bästa sätt. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som krävs och vi strävar efter att använda och lagra så få integritetskänsliga uppgifter som är möjligt för att uppfylla lagar och regler.
Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna ge dig en bra service, information och uppföljning av köp. Vi kan också komma att behöva dina personuppgifter för att uppfylla rådande lagar och regler, genomföra kund och marknadsanalyser samt skicka riktade erbjudanden via e-post.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har rättslig grund och bara där det behövs för att kunna fullfölja våra förpliktelser mot dig som kund. För att du ska kunna besöka vår Facebook- och webbplats, köpa våra varor eller kontakta oss för service eller information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.De personuppgifter som vi behandlar är namn, fakturaadress, leveransadress, E-postadress och telefonnummer.

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Vi får tillgång till dina personuppgifter i samband med att du beställer och köper varor samt när du kontaktar oss via E-post, Messenger eller telefon.

Dina rättigheter

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till lagring av uppgifter. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig som kund.

Du har rätt att få ut personuppgifter vi har lagrade om dig i ett lättläsligt format.
Kontakta oss om du har några frågor eller klagomål på vår hantering. Du kan också lämna klagomål till datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

Behandling av dina uppgifter

Vi upprätthåller rutiner och arbetssätt som utgår från att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och personer inom organisationen som behöver tillgång till personuppgifter för att kunna utföra sina arbetsuppgifter skall kunna komma åt dem.
Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

Vi överför inte personuppgifter till andra parter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

När delar vi dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att enbart lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du uttryckligen har samtyckt till det eller om det är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part säkerställer vi att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt. Vi delar personuppgifter med tredjepartsleverantör som behandlar personuppgifter för vår räkning, till exempel för att hantera betalning, frakt samt distribuera e-post, samt tredjeparter för att följa svensk lag, till exempel myndighetsbegäran eller domstolsbeslut.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden gentemot dig för att kunna försvara rättsliga anspråk och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. Data för kundtjänstärenden och användarrecensioner, sparas normalt 6 månader efter avslutat ärende. För ordrar sparar vi den information som är nödvändig (namn, adress, epost) för bokföring i upp till 7 år enligt bokföringslagen. Uppgifter som behövs för att genomföra ordern, följa upp order och hantera eventuella återköp och reklamationer sparar vi normalt i 1 år från ditt senaste köp.

Ansvar

Nellie Larsson Kommunikation och Projektledning AB är personuppgiftsansvarig vilket innebär att vi ansvarar för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Cookies och Pixel-taggar

Nellie Larsson Kommunikation och Projektledning AB inhämtar och registrerar information, som kan innehålla personuppgifter från din webbläsare när du använder vår webbplats. Vi använder en rad olika metoder, till exempel cookies och pixel-taggar för att samla in denna information, vilket kan innehålla din:

  • IP-adress
  • Unik cookieidentifierare, cookieinformation och information om huruvida enheten har programvara för åtkomst till vissa funktioner
  • Unik identifieringsenhet och enhetstyp
  • Domän, webbläsartyp och språk
  • Operativsystem och systeminställningar
  • Land och tidszon
  • Tidigare besökta webbplatser
  • Information om din interaktion med vår webbplats, såsom val, inköp och angivna inställningar
  • Åtkomsttider och refererande webbadresser

Tredje part kan också samla in information via webbplatserna via cookies, plug-ins från tredje part och widgets. Dessa tredje parter samlar in data direkt från din webbläsare och behandlingen av dessa uppgifter omfattas av deras egen sekretesspolicy.

Vi använder cookies och pixeltaggar för att spåra våra kunders användning av webbplatser och för att förstå våra kunders preferenser (såsom land och språkval). Detta gör det möjligt för oss att tillhandahålla tjänster till våra kunder och förbättra deras online-upplevelse. Vi använder även cookies och pixeltaggar för att erhålla aggregerad (sammanlagd) data om webbplatstrafik och webbplatsinteraktion, för att identifiera trender och få statistik så att vi kan förbättra vår webbplats.